Počátky sportovního klubu handicapovaných sportovců ve Velkém Meziříčí se datují od roku 2002, kde první průkopníci sportovali pod kompletním zastřešením TJ ÚSP Brno (v současné době SK Kociánka Brno). Pouze několik málo jedinců, kteří se věnovali sportovnímu odvětví hře boccia, atletice a závěsnému kuželníku. Na začátku a průkopníkem současného sdružení byl p. Stanislav Doskočil.

Svou pílí dal dohromady za dva roky bezmála základnu o sto členech. Postižení sportovci byli z řady postižení CP (centrální porucha hybnosti), DMO (dětská mozková obrna) a TP (tělesně postiženi po úrazech a jiné). Další členi byli z řad rodinných příslušníků či kamarádů a lidí, kteří měli zájem pomáhat v klubu. Rozšířili se aktivity v dalších sportech, hře curling, šachy a dráhové kuželky.

V té době se již pořádaly v oddíle boccia campy soustředěné na tuto hru, ale především šlo o práci a setkání handicapovaných sportovců mezi sebou a asistenty, kteří jsou nedílnou součástí při účasti sportovců na každých závodech a turnajích dodnes.

V roce 2003 začal oddíl pořádat turnaje v bowlingu pod záštitou starostů několika měst v okolí Velkého Meziříčí, tyto turnaje se pořádají každoročně do současné doby.

Samostatnost klubu ve Velkém Meziříčí se datuje dnem 5. 2. 2005, kdy byl oddíl zařazen pod záštitu České federace Spastic Handicap (ČFSH), pod součastným názvem jako samostatný klub ve zkušební době.

V té době se podobné občanské sdružení založilo ve Žďáru nad Sázavou, jehož členi se stali sportovci a asistenty ve velkomezeříčském klubu.

V roce 2007 se oddíl začal věnovat dalšímu sportu stolnímu tenisu, ale byl to i rok kdy z důvodů špatného hospodaření a neshody ve výboru stanul oddíl před rozhodnutím ukončit činnost či nikoli.

V lednu 2008 místopředseda sdružení svolal mimořádnou valnou hromadu, kde se rozhodlo o setrvání v další činnosti sportovního oddílu, zvolil se nový tříčlenný výbor.

Ten měl za úkol oddlužit organizaci, dát dohromady nejdůležitější organizační věci a především zajistit sportovní aktivity jak finančně tak materiálně. Toto vše trvalo bezmála do poloviny roku 2009. Největší zásluhu na tomto měl v té době předseda sdružení p. Petr Gottlieb.

Bez pomoci ČFSH, která zaplatila většinu dluhu, města Velkého Meziříčí, a také několika členů sdružení, kteří finančně přispěli na úplné oddlužení sportovní organizace, by se tento dobrý počin nestal skutečností.

Na podzim roku 2008 byla naše sportovní organizace jednohlasně zařazena jako plnohodnotný člen ČFSH se všemi náležitostmi.

Sportovní klub je finančně zabezpečen dotacemi od města Velkého Meziříčí, Žďáru nad Sázavou, ČFSH, ČSTV a sponzorskými dary od obcí a firem z Velkého Meziříčí a okolí.

Sportovní oddíl od prvopočátku patřil mezi úspěšné kluby v rámci ČR.

Prvním reprezentantem byl Miroslav Vajgl v boccie. Do první ligy a kádru reprezentace v boccie se probojoval v dalších letech František Malec, Miroslav Špaček, Ivoš Smolík a mladičký Stanislav Merunka.

Bohumír Dvořák je několikanásobný Mistr republiky v hodu oštěpem a diskem, Jiří Skryja a Míša Charvátová byli v kádru reprezentace atletiky. Petr Gottlieb je v reprezentaci curlerů od roku 2005 a účastníkem již dvou kvalifikací na MS, od roku 2007 je v curlerské reprezentaci i v té době 14 letá Míša Charvátová účastnice kvalifikace na MS v Praze 2008 a od roku 2008 i Jan Coufal.

Z atletických závodů si velkomezeříčští odvážejí vždy několik sad medailí.

Rok 2009 byl pro oddíl asi jeden z nejúspěšnějších. Jan Majo se stal Mistr republiky ve vrhu koulí, družstvo curlerů vozíčkářů se stalo Mistrem republiky, závěsné kuželky – postup do druhé ligy a v jednotlivcích Bohumír Dvořák Mistr republiky, toto ocenění si odvezl i Petr Gottlieb v roce 2007. Míša Charvátová držitelka národních rekordů ve vrhu koulí hodu oštěpem a diskem ve své kategorii. Ivoš Smolík boccia vítěz OZP Cupu, který se účastní MS v Portugalsku červen 2010.

Oddíl se též účastnil boccia campu a atletického soustředění v Nové Pace.

Od roku 2007 byli 3 naši sportovci vyhlášeni sportovcem Kraje Vysočina v kategorii zdravotně postiženi a naší sportovci se neztratí i mezi oceněnými v anketě sportovec města Velké Meziříčí.

Nutno říci, že organizace je v naší republice jednou z mála, která vznikla na "zelené louce" bez zázemí jiného zařízení (ÚSP, speciální školy či jiného ústavu).

O chod se starají pouze dobrovolníci, kteří se těmto aktivitám mohou věnovat pouze ve svém volnu. Bez pomoci z řad rodin postižených sportovců, či samotné aktivitě sportovce je velice náročné se zúčastňovat tréninků a závodů. Většinu závodů a turnajů objíždějí asistenti, či samotní sportovci vlastními automobily a většina závodů je mimo náš region a hlavně financování na tyto závody je největší nákladová položka z rozpočtu klubu.

V roce 2009 byla uspořádána valná hromada, kde byl zvolen nový pětičlenný výbor, který se o chod organizace stará doposud.

Na mnohá jména či výkony se v tomto krátkém článku určitě zapomnělo, ale od všech aktivních sportovců je každý výkon oceněn a v tomto sportu platí dvojnásob - není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

   
© HSCVM